Archive by Author

Inkasso på lån smitter

venner-penger-lanUndersøkelser viser at har du mange venner som har betalingsanmerkninger og inkassoproblemer på lån har du større sjanse for å ende opp på samme måten enn en som har venner uten anmerkninger. Jo nærmere vennene er jo større er sjansen for at du er lik dem og har samme livsstil.

Derfor kan låneinstitusjoner og banker sjekke sosiale medier for å finne ut hvem som er vennene dine og så sjekke vennene for å se om de er dårlige betalere. Slik kan de prøve å sikre seg mot å få dårlige betalere som lånekunder. Både automatiske metoder og manuell sjekking av sosiale profiler kan bli tatt i bruk.

Men slike metoder er ikke utbredt i Norge, ihvertfall ikke på privatpersoner. I USA er dette utbredt, både når det gjelder innvilgelse av lån til privatpersoner og til firmaer. I Norge er det kun firmaer som blir sjekket opp mer enn å sjekke betalingsanmerkninger, men trenden fra USA, som Norge ofte følger, sier at dette kommer til å skje i større grad også i Norge i årene fremover.

Personvernet er sterkt i Norge innen finans og lånebransjen så kryss-sjekking av venner er foreløbig hindret av det vernet, men grenser for personvern flyttes stadig så om noen år kan vennene dine bli sjekket når du søker om lån.

 

Reiseforsikring i Skandiabanken sitt kredittkort

Skandiabanken knytter reiseforsikring opp til kredittkortet sitt. Det er kundene som har etterspurt dette sier Leif-Kjartan Bjørsvik i Skandiabanken. Alle som har kortet nå og alle som bestiller kortet får denne forsikringen og det blir ingen prisendring.

Slik dekker de forskjellige kortutstederne:

Vilkårene Skandiabanken DNB Mastercard Gebyrfri Gold
Reisegods én/samlet 15.000/40.000 20.000/30.000 20.000/25.000
Avbestilling én/samlet 20.000/40.000 10.000/30.000 25.000*
Forsinket reisegods 3.000 2.000/8.000 2.000/8.000
Reisesyke Ubegrenset Ubegrenset 7.500 000**
Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset 7.500 000**
Ulykke, invaliditet* 1.000.000 600.000 300.000
Ulykke, død* 50.000 600.000 300.000
Reisens varighet 60 dager 90 dager 90 dager

*Gebyrfri og Skandiabanken sin ulykkesforsikring har reduserte erstatningsbeløp etter fyllte 67 år. Det samme gjelder DNB sitt Mastercard etter 70 år.

Skandiabanken sin forsikring kommer godt ut på noen punkter og dårlig ut på andre punkter så det blir opp til hver enkelt kunde hva man legger vekt på som viktigst i en slik reiseforsikring.

Skal man ut å reise i mer enn 60 dager bør man vurdere andre kort enn Skandiabanken sitt fordi de har en maksgrense på 60 dager. Begge konkurrentene Gebryfri og DNB Mastercard har en maksgrense på 90 dager.

Reiser man aldri mer enn 60 dager i strekk bør man legge merke til aterstatning for invaliditet er adskillig høyere hos Skandiabanken.

 

 

Hvordan søke om kredittkort?

Hvordan søke om kredittkort?

I dag finnes det utallige kredittkorttilbydere med varierende beløpsgrenser, renter og rabatter. Felles for de aller fleste er likevel at de har en del krav til den som ønsker å disponere et kredittkort.

  • Du må være over 18 år.
  • Du må ha fast jobb og gjerne hatt denne over tid
  • Du må ha inntekt som overskrider 150.000 (denne varierer veldig)
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger

soke-kortI tilegg til kravene er det en rekke andre faktorer som spiller inn når du blir vurdert som kunde. Inntekten din bør stå i forhold til gjelden din slik at du fint kan betjene dine allerede eksisterende forpliktelser. De fleste spør også om du er gift/samboer og hvor mange barn du har. Barn koster penger og bankene har skjema de følger i forhold til hvor mye som beregnes til hvert barn. Er du i et forhold kan sjansene dine øke hvis din partner også har inntekt.

Andre ting som kan tas til etterretning ved søknad om kredittkort er hvor ofte du har flyttet de siste årene, om inntekten din er stabil eller synkende og hvor mye utdannelse du har.

Bankene operer ikke alltid med samme tall. Noen kan ha mindre krav til inntekt/ gjeld / trygd og diverse faktorer. Får du negativt svar fra en tilbyder kan du prøve hos en annen. Har du betalingsanmerkning må du sørge for å få disse fjernet før du kan regne med å få kredittkort. Betalingsanmerkning er bankenes trygghet for å vite at de får pengene sine fra kunder. Har du misligholdt lån eller kredittkort før, er sjansen stor for at du gjør det igjen. Betalingsanmerkninger fjernes så fort misligholdet er gjort opp.

Når du søker om kredittkort fyller du et skjema, ofte online hos banken eller kredittkort tilbyderen du har valgt. Mange svarer deg i løpet av veldig kort tid (noen minutter til noen timer) mens andre svarer deg i løpet av noen dager. Det kan være lurt å velge ut banken du synes gir deg de beste betingelser på bakgrunn av dine ønsker med kortet.

Får du positivt svar blir det som regel sendt en del papirer til deg i posten som du må lese igjennom, skrive under på og sende i retur. Papirene skal inneholde alle betingelser så som rente, tilbakebetalingsfrister og andre relevante opplysninger for kredittkortet. Kredittkortet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse og kan tas i bruk så snart det er mottatt.

Viktig å tenke på før du refinansierer

refinansiere-samboere -personerSmålån og kredittkortgjeld er dyrt og lite gunstig for økonomien din. Har du flere smålån er det også fort gjort å miste litt kontrollen over alle kreditorene. For mange kan en refinansiering av dyre smålån være en god løsning.

Det er lurt å få avklart noen faktorer før du søker om refinansiering. Først og fremst må du ha oversikt over hvor mye gjeld du har og hvor stort beløp du ønsker å refinansiere. Ofte kan det være lurt å søke om et litt større beløp enn det du trenger, slik at nye dyre smålån i fremtiden kan unngås.

Når behovet ditt er fastsatt er det tid for å hente inn tilbud fra forskjellige aktører. Vilkårene varierer hos forskjellige banker slik at det er lurt å bruke litt tid på dette. De faktorene som er viktig å vurdere er hva slags rente de kan tilby deg, hvor lang nedbetalingstid du får og den totale kostnaden til slutt. Noen banker tilbyr også en eller flere måneder betalingsfri, det er fint å vite at du kan bruke det en måned det butter litt i mot. Du må også være sikker på at du har god nok betalingsevne til å holde det nye lånet, slik at ikke det blir misligholdt.

Når kan refinansiering være aktuelt?

Som regel er det for å samle dyre smålån og kredittkortgjeld at folk søker om refinansiering. Men det kan også være lurt hvis du kun har ett lån. Billånet som er 3 år gammelt kan være utdatert når det gjelder vilkår. Det kan derfor være en ide å se på lånebetingelsene for å sjekke om det er bedre rente og nedbetalingstid å hente hos andre utlånere.

Har du lån som er på vei til å bli sagt opp på grunn av ubetalte avdrag? Unngå betalingsanmerkninger og inkassogebyrer ved å refinansiere lånene. Det er viktig at dette gjør på et tidlig tidspunkt slik at du ikke pådrar deg anmerkning, har du ikke kredittverdighet er det ingen som ønsker å tilby deg refinansiering.

Hvis du har en eiendom med lite lån og trenger penger til for eksempel oppussing av denne, kan du også refinansiere lånet. Slik vil du få råd til å pusse opp, uten å ta opp et dyrt forbrukslån.

Private og kommersielle aktører sparer enorme beløp ved å skifte til LED-lys

Det er ikke bare på det private markedet LED-lyspærer er i ferd med å gjøre sitt inntog, også kommersielle aktører har sett hvilken gevinst det er mulig å hente ved å skifte ut lyspærene sine, og flere velger å gjøre nettopp dette.

Riktignok er det store utlegg og et stort lån som skal tas opp i forbindelse med selve utskiftningen, men med tanke på hva gevinster er på sikt, anser mange dette som vel unte penger selv om rentene løper. Tenk bare hvor mye strøm det er teoretisk mulig å spare i store industrihaller, hvor tusenvis av kvadratmeter skal belyses, og dette gjøre per i dag med glødelamper.

Et godt eksempel på dette er det danske motstykket til NSB, DSB, som nettopp har skiftet ut alle lysarmaturene i to klargjøringshaller for togsett, hvilket innebærer ikke mindre enn 400 armaturer i hver er byttet ut, for å kunne ta i bruk de mer moderne og driftseffektive LED-lysene.

I tillegg til rundt en kvart million i direkte utgifter i forbindelse med selve utskiftningen, regner DSB med å måtte bruke rundt 40.000 kroner i året i rene driftskostnader i forbindelse med samme. DSB regner imidlertid med å måtte gjennomføre en ny total utskiftning om 12 år, og sammenlagt har da utgiftene i forbindelse med overgangen til LED-lys vært på rundt trekvart million kroner. I samme tidsrom har bedriften så hatt besparelser på 120.000 kiloWatt om året, noe som gir en total besparelse på minst 2,6 millioner kroner, og det er etter at investeringen i nytt utstyr om 12 år er trukket fra.

Samtidig sparer denne besparelsen samfunnet for et utslipp på ikke mindre enn 65 tonn CO2, noe som kommer alle til gode.

Videre vurderer DSB å skifte all belysning ut til fordel for LED-lys, noe som er budsjettert til å koste et sted mellom 20 og 25 millioner kroner, og lånefinansieres, men som vil tjene seg inn igjen i løpet av en treårs periode. Deretter regner DSB med å spare inn nesten 100 millioner i løpet av de neste 12 årene før neste utskiftning.

Forbrukslån = Luksusfellen?

Etter at TV3 sendte Luksusfellen så har forbrukslån blitt assosisert med noe negativt. Noe får tapere, Luksusfellen har blitt et uttrykk, kan sammenlignes med å «NAVE» som ble kårets til årets ord i 2012.  Men er det virkelig noe galt med forbrukslån, bør man skamme seg over det? Nei, det har fått et veldig ufortjent rykte syntes vi. Det finnes så veldig mange grunner til at folk må ta opp forbrukslån, ikke alle er like hyggelig. Nedenfor har vi listet opp de grunnene til at folk flest tar opp forbrukslån.

-Dårlig inntekt

-Uforutsette utgifter

-Ferie

-Drømmer

Men er det noe feil med å ta opp forbrukslån?

Det sier vel seg selv at det beste er å ikke låne penger men å ha de selv. Men ikke alle har så mye penger som man trenger, enten om det er å gå til tannlegen eller det er å realisere en drøm. Noen saker er kanskje mer noble enn noen, men så lenge man klarer å betale ned på forbrukslånet og at det blir gjort med hensyn til økonomien så ser vi ikke problemet. Nå har også de store bankene blir mer restriktive på hvem de gir forbrukslån til så du kan nesten være sikker på at du ikke kommer til å pådra seg så mye gjeld at det går utover livskvaliteten.

Men det er ikke noe feil å ta opp forbrukslån, så lenge du betaler det ned i tide. Det er heller ikke ulovlig å unne seg noe ekstra!

Drømmer du? Da kan forbrukslån kanskje være noe for deg?

Men du har ikke penger til å realisere drømmene dine? Da er kanskje forbrukslån noe for deg, dette er en fin måte å finansiere drømmene du ikke har råd til. Det finnes i dag mange tilbydere av forbrukslån og tilbudet blir bare bedre. Dette har gjort sitt til at konkurransen om kundene har blitt større og dermed har forbrukslån fått mye bedre betingelser enn noen gang. Du trenger ikke lenger å betale deg ned i støvlene, vi sier ikke at det er billig. Men noen ganger må vi leve litt også, det koster å leve i Norge.

Men kan jeg virkelig bruke forbrukslån på hva jeg vil?

Selvfølgelig kan du det. Banken spør ikke en gang hva du skal bruke pengene på. Men det er jo greit å ha i bakhodet at pengene må betales tilbake en gang. Men hvis du f.eks låner 100000,- kr og velger 15 år nedbetalingstid så koster det deg like mye som en billig kveld ute på byen i måneden. For 10000,- kr kan du faktisk reise jorden rundt 2 ganger.

Hvis jeg plutselig skulle få lyst/mulighet til å betale ned gjelden på en gang er det mulig?

Selvfølgelig er det mulig, det er bare å ta kontakt med banken så ordner det seg med en gang. Vi kjenner f.eks til et eksempel der en eldre herremann fikk tilbud om sin livs golfttur i Afrika. Han hadde ikke penger da, men han viste at han om 1 år fikk en bonus på 200000,- kr. Han lånte 100000,- kr til turen og betalte tilbake når han fikk bonusen. Så du er på ingen måte fanget i en situasjon eller i luksusfellen.

Tar det lang tid å få svar på en søknad om forbrukslån?
Nei, det går veldig fort, du vil få svar innen kort tid. Dersom du oppfyller alle kravene kan du oppleve å få godkjent din søknad i løpet av minutter.

Kredittkort for studenter

Å ha et kredittkort mens man studerer kan være ganske så lurt, men dessverre er det ofte litt vanskelig å få innvilget et. Spesielt er det gull verdt når du må kjøpe inn alle årets skolebøker før man har fått stipendet fra Lånekassen, da dette fort kan koste mange tusen kroner.

Det er også mange andre fordeler med å ha et kredittkort mens du studerer. Blant annet kan de sørge for at du får billigere dagligvarer, billigere bensin eller rabatter når du handler andre varer. Ved å skaffe et kort som har gode bonustjenester kan du faktisk spare ganske mange tusenlapper i året, spesielt om du har et kort som gir deg kjøpsutbytte på dagligvarer. I tillegg får man ekstra sikkerhet når man betaler med kredittkortet på internett, da norske lover pålegger kredittkortselskapet å betale deg pengene dersom du blir svindlet eller handler fra en nettbutikk som går konkurs.

Alle regler har unntak, og det gjelder også kredittkort for studenter. Det er nemlig flere banker og kredittkortselskap som er villige til å innvilge kredittkort til studenter, men man må bare lete litt. Det er ofte slik at fysiske banker er mer villige til å låne ut til studenter enn kredittkortselskap som får mesteparten av kundene sine online, da en fysisk bank gir deg muligheten til å prate med en kunderådgiver hvor du kan fortelle litt om økonomien din. Det er også en veldig stor fordel om du allerede er kunde i banken, da det kan gi dem et fint overblikk over økonomimønsteret ditt.

Når man skal søke om kredittkort er det som alltids en del ting som spiller inn på om søknaden bli godkjent eller avslått.

For det første har alder mye og si. Man må selvfølgelig være 18 år, men jo eldre, jo bedre, studenter er alltid over 18 år så det vi gå bra. Inntekter har også mye å si, og dersom du jobbet året i forveien av studeringen kan det være ganske enkelt å få innvilget kredittkortet. For alle de andre bør man ha en ekstrajobb på siden som bringer inn 100 000 eller mer i året. Dersom man ikke har en deltidsjobbjobb er det stort sett veldig vanskelig å få innvilget kredittkortet selv om man studerer.

I tillegg til å søke på vanlige kredittkort bør studenter sjekke ut de lokale bankene. Det er nemlig noen banker som tilbyr pakkeløsninger for studenter som blant annet inkluderer kredittkort. Dette betyr at du får både vanlig debetkort, nettbank, en bankkonto og et kredittkort fra denne banken, og da er det ikke alltids nødvendig med en fast inntekt. Kredittgrenser blir ikke den høyeste, og er stort sett på 10 000kr, men kan være på opptil 25 000kr. Det er likevel nok for de fleste studenter, da man som regel ikke har all verdens å rutte med i studietiden.

Dersom du er så heldig at du får innvilget kredittkortet bør du være veldig flink til å bruke det riktig. Aldri bruk mer penger enn du har råd til å betale tilbake med en gang fakturaen dukker opp, da renter og gebyrer på kredittkort ofte er skyhøye.

Barn og bankkort

Bankkort er bltt et vanligere betalingsmiddel enn kontanter og ikke minst et mye tryggere betalingsmiddel enn kontanter. Det er derfor anbefalt at barna får et bankkort så fort de er gamle nok, nå er grensa på 13 år for et bankkort. Dette er en fin alder å få et bankkort på og du som foreldre bør bruke denne muligheten til å lære barnet ditt om økonomi. Noen velger å gi bankkort i gave på 13 årsdagen mens andre velger å gi det til konfermasjonen. Uansett, det er en fin måte å si » nå har du blitt stor».

barn-bank-kortNoen foreldre velger å gi barna et bankkort med foreldrenes navn på fremfor å få banken til å lage en konto til barnet med et respektivt kort. Dette syntes vi er en dårlig løsning, da det virkelig ikke er noe vits at barnet ikke skal få sitt eget bankkort. Dersom man går inn i et av ungdomsprogrammene til bankene så kan man få dette gratis, i tillegg så kan du som foreldre få fult innsyn i bankkontoen via din egen nettbank.

Når du skal velge bankkort til barnet ditt så bør du velge et kort som heter Visa Electron, dette fungerer nesten over alt i hele verden og kan være svært kjekt når dere er på ferie. Vi anbefaler at du velger samme bank som du har, da det vil gå fort å overføre penger dersom det skulle oppstå en krise eller en annen situasjon som gjør at barnet ditt må ha penger med en gang.

Et godt tips for å bruke denne muligheten til å lære barnet ditt om økonomi er at du en gang i slutten av måneden går igjennom kontoutskriften sammen med barnet ditt. Fortell barnet ditt at det er viktig å spare litt penger slik at man alltid har litt penger.

Til dere foreldre som ikke tror barnet ditt vil trenge et bankkort, prøv å tenk deg om du ville klart deg uten ditt bankkort. Dessuten så er det mye tryggere med et kredittkort enn å løpe rundt med kontanter.

Agasti Holding ASA tidl. ACTA kritiseres igjen

http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2013/07/22/acta-kritiseres-ha-utnyttet-pensjonist

«Det er kundenes beste som alltid har stått i fokus i alle sammenhenger». Dette sier Robert Bergerud i Acta Kapital-forvaltning, han er administrerende direktør.

Vi vet at det ikke er sant, Robert Berglund vet at det ikke er sant. Det er alltid ACTA, Agasti Holding ASA, nå Navigea Securities, sitt beste som har stått i fokus når firmaet har gitt råd til kunder. Det har alltid blitt forsøkt å melke mest mulig penger ut av kundene slik at eierne skal få best mulig inntjening.

Les mer om hvordan banker melker penger ut av privatkunder

Det er Finansklagenemnda som kritiserer ACTA i artikkelen som det er lenket til over. ACTA rådet kvinnen til å ta opp en million kroner i lån for å investere hos dem. Finansklagenemnda mener at rådene som ble gitt var ulovlige. Dette føyer seg inn i rekken av kritikk mot ACTA og Robert Bergerud.

Les også: Agasti Holding SAS | Navigea Securities

Låne penger til hobby

I dag er det ikke bare forretningseiere og folk på husjakt som har behov for å låne penger! Folk i mange aldersgrupper med ulik bakgrunn søker om lån i håp om å oppfylle drømmen om en givende hobby, ny bil, feriereiser eller en refinansiering med en lavere rente å forholde seg til. Om du vurderer å ta opp et lån er det flere faktorer som spiller inn som for eksempel beløp, rente og andre lånebetingelser. Hvis du skal låne til f.eks. fotoutstyr eller fiskeutstyr trenger du ikke å oppgi det bare du har nok sikkerhet.

Lån penger til noe du virkelig vil ha, men legg vekt på din betalingsevne som debitor når du søker om å låne penger via din lånegiver. Dinepenger.no råder deg til å ta opp et sikret lån om du snuser på et eventuelt forbrukslån og gir uttrykk for generell bekymring for alternativene mange ender opp med. Lån penger via private bekjentskaper om du mener du ikke har råd til renter og avgifter som følger med tradisjonelle lån, venner setter også ofte pris på at du har som hobby å fotografere eller å fiske fordi de da kan få et fint foto eller et godt fiskemåltid som takk for lånet 🙂

Er ikke denne muligheten tilstede finnes det mange forskjellige tilbud for deg  som ønsker å låne penger uansett formål. Det finnes en rekke lånekategorier på markedet men de vanligste er bolig, bil og forbrukslån. Kravene til sistnevnte begynner å bli svært strenge så om du er i en situasjon der du trenger verktøy for å komme deg ut igjen vil et kredittkortlån være enklere.

Du kan enkelt bruke et kredittkort lån til å betale ned andre lån, varekjøp, pærekjøp på nettet, fotohobby, fiskehobby eller andre tjenester og gjenstander, men husk at rentene som regel er høyere enn andre lånetyper. Det vil lønne seg å regne ut et gunstig lånebeløp gjennom en elektronisk lånekalkulator som de fleste banker tilbyr gratis på deres websider!

Forbrukslån til ferie?

Det finnes i dag så utrolig mange spennende reisemål at det bare er lommeboken som stanser oss. Men dette trenger nødvendigvis ikke å stoppe deg for å realisere dine drømmereiser. Nordmenn tjener bedre enn noen gang , det betyr at vår betalingsevne er også økt. Dette kan gi deg rom til å ta opp et forbrukslån for å realisere dine drømmer. Derfor har vi samlet litt praktisk informasjon rundt forbrukslån og hvordan du kan skaffe deg forbrukslån til å realisere din drømmeferie.

Vennligst noter deg at du bør gjøre en grundig gjennomgang av din øknomi før du tar opp forbrukslån. Hvis du ikke har mye penger i overskudd hver måned så er dette kanskje ikke noe for deg.

Hvor kan jeg få forbrukslån?
Det finnes i dag flere tilbydere av forbrukslån slik at du kan bli svært forvirra. Nedenfor har vi laget en liste over alle tilbyderne av forbrukslån som tilbyr forbrukslån på internett. Det tar ofte kun noen få minutter å søke og pengene er på konto raskere enn lynet.

Bank Norwegian
Kanskje mest kjent som flyselskap men de har også en særdeles god bank. De er svært gode på forbrukslån og det er en trygg bank å låne penger. Her kan du låne helt opp til 250000,- kr. Bank Norwegian har blant annet vunnet Dinepenger.no sitt BANK NM.

YaBank
Dette er en av pinoerene innen forbrukslån. De er svært gode på forbrukslån men også gode på generelle banktjenester. YaBank har vunnet Bank NM flere ganger. De er svært kundefokusere og er en god bank å være kunde i. Her kan du låne helt opp til 360000,- kr.

OppFinans
De er nok mest kjent for sine reklamer på TV. Men OppFinans er en del av en skikkelig, OppFinans er eid av Gjensidige som er en av norges største aktører innenfor finans og forsikring. Her får du gode skreddersydde tilbud sammen med førsteklasses kundeservice.

Hvem kan få forbrukslån?
De aller fleste kan få forbrukslån, dette er et produkt som er for alle. Men det er noen standardkrav som er lovfestet som du må oppfylle.
-Du må være norsk statsborger
-Du kan ikke ha noen aktive inkassosaker
-Du må ha en skattepliktig inntekt

Kan jeg bruke forbrukslån på hva jeg vil?
Selvfølgelig, banken vil ikke legge seg opp i hva du bruker pengene på. Det kan være du må svare på et svært generelt spørsmål i søkeprossesen men det er nok kun for statistisk bruk for banken sin del.

Hvordan få råd til egenkapital?

Nå krever bankene 15% egenkapital av alle som skal ha boliglån, dette er penger som mange unge ikke sitter på. Så hvordan skal du skaffe egenkapitalen til boligen? Nedenfor har vi laget en liten liste over muligheter for deg som ikke har råd til egenkapital.

Merk deg at forslagene krever at du har en inntekt som kan betjene lånet og at du ellers må oppfylle alle de andre krav bankene har.

Forskudd på arv/Låne penger fra familie

Det er nå slik at boligprisene er ekstremt høye det betyr at mange av de som er litt eldre har hatt en eventyrlig verdistigning på boligen sin. Dette betyr at de nyter godt av utviklingen mens den påvirker deg negativt. Derfor er det svært mange mødre og fedre med voksne barn som nå har muligheten til å hjelpe deg med egenkapital. Vår erfaring er at mange foreldre ikke vet hvor vanskelig det er å få boliglån til forskjell fra når de skulle ta opp boliglån. Ta opp situasjonen med foreldrene dine, hør om de har mulighet til å hjelpe. Du kan enten låne pengenene eller du kan høre om det er mulighet for forskudd på arv.

Husbanken

Ikke alle har foreldre som kan hjelpe og det er ikke noe galt med det. Da kan du søke om husbanklån igjennom kommunen din. Dette er svært gunstige lån som kan dekke opp for egenkapital. Men du skal være obs på at dette er boliglån med svært mange restriksjoner. Hvis du ønsker å lese om husbanklån så kan du gå til www.husbanken.no eller ta kontakt med kommunen din.

Forbrukslån til egenkapital

Hvis du tjener for mye til å få hjelp av husbanken så finnes det boligkjøpere som finansierer egenkapitalen med forbrukslån. Hvis dette skal brukes som løsning så forutsetter det at du har en høy inntekt og mulighet til å betjene lånet over tid. Du trenger en høy økonomisk disiplin. Det er også viktig å merke seg at dette er et svært dyrt lån og bør være aller siste utvei. Det egner seg ikke spesielt godt for personer uten jobb eller personer med middels inntekt.

Dette kan du gjøre for å forbedre kredittscoren din

Kredittscore er et poengsystem som brukes av kredittkortselskaper for å beregne om du er en risiko for dem eller ikke, noe som avgjør om du får innvilget eller avslått kredittkortsøknaden din.

Det er veldig mange ting som påvirker kredittscoren din, og en del av disse tingene kan du gjøre noe med for å forbedre. Det er også ting du bør unngå, og når du først har gjort de er det litt verre å fikse det igjen. Da får du heller ta tiden du trenger, og heller rette opp i tingene du kan gjøre noe med imens.

Det aller største problemet folk har når det gjelder kredittscore er at de har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. For å bli kvitt disse må du rett og slett betale alt du skyller til inkassoselskapet, og da vil saken forsvinne fra kredittvurderingen din.

Flytting er noe som er svært negativt for kredittscoren din. Å flytte én gang er ikke farlig, men dersom du flytter jevnlig i en aldersgruppe der det er forventet at du skal ha slått deg ned så trekker det ned kredittscoren din. Dersom du er ung er det mer naturlig at du flytter mye, og kredittscoren din vil ikke bli påvirket i like stor som om en som er i 30-, eller 40-årene flytter flere ganger i året.

kredittscoreSvingninger i lønna har også mye å si for kredittscoren din. Tro det eller ei, men en stor lønnsøkning vil også gi deg mindre kredittscore, og dette er fordi kredittkortselskapet er redd du skal få dyre vaner. Det er nemlig vanlig at folk får dyrere vaner av høyere lønn, og dersom de får mindre lønn igjen vil de ofte slite med å betale forbruket sitt. Så det lønner seg å ha en stabil inntekt som gir deg noenlunde det samme hver måned. Også nedgang i lønna påvirker jo kredittscoren din, både fordi du får en lavere totalinntekt, og fordi du får svingninger.

Alder og sivilstatus kan også påvirke kredittscoren din, og de fleste av disse tingene kan du gjøre noe med. Det er jo litt drøyt å gifte seg for å forbedre kredittscoren, men det er like fullt en mulighet for de mest ekstreme! Alderen fungerer slik at du får bedre kredittscore etter hvert som du blir eldre, enkelt og greit. Så lenge man er under 25 år vil alderen gi deg ganske lav kredittscore, da denne aldersgruppen er ganske kjent for å være dårlige til å betale tilbake i tide.

Å drive et enkeltmannsforetak kan også gå skikkelig ut over kredittscoren din. Dette er ofte forbundet med risiko, og selv om du har en fast jobb ved siden av kan dette ødelegge for kredittscoren din. Dersom du har en ryddig og grei økonomi ellers bør du kontakte et kredittkortselskap og få et menneske til å se på søknaden din, da enkeltmannsforetak sies å gi deg automatisk avslag hos veldig mange kredittkortselskaper.

Selv om det er ganske mange ting som påvirker kredittscoren din er det likevel slik at det beste du kan gjøre for å få en grei poengsum er å betale alle regninger til tiden, og spesielt før de går til inkasso.

Kosmetikkmilliardær gir kunstsamling til New York-museum

Leonard Lauder har gjort det svært skarpt innen kosmetikkbransjen. Som navnet tilsier står hans familie bak imperiet Estee Lauder. Merket er kjent for svært mange kvinner over hele verden, og står også bak merkene MAC og Clinique. Lauder er nå 80 år og mener tydeligvis at det er på tide å kvitte seg med sin samling av kubistisk kunst. Den aldrende milliardæren har brukt fire tiår på å bygge opp samlingen av en rekke kjente verker. Verker signert flere av verdens mest anerkjente kunstnere inngår i samlingen som nå doneres vekk.

Den heldige mottakeren er Metropolitan Museum of Art i New York. Museet selv hevder donasjonen vil forvandle museet, noe som er forståelig da kunstsamlingens verdi estimeres til fem milliarder norske kroner. Lauder selv anser kunstsamlingen som en gave til innbyggere, arbeidere og turister i New York.

For alle som er glade i kunst er dermed New York i ferd med å bli et enda mer ettertraktet reisemål. Samlingen som inntil nå har tilhørt Lauder forventes å være på plass i sitt nye hjem i slutten av neste år. Les mer om saken hos Dagen Næringsliv:

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2594152.ece.