Nye krav til bankene

bank

Strengere krav til norske banker

Sigbjørn Johnsen la fredag ettermiddag frem sitt forslag til nye bankkrav, og sa at dette ikke bør gi høyere rente for boliglånskunder. Etter bankkrisen har regjeringen sett det nødvendig å stramme inn på kravene til bankene slik at banker ikke skal kunne gå konkurs eller misligholde forpliktelsene sine. Lovforslaget vil gjelde alle banker og ingen banker i Norge skal ha problemer med å følge de nye lovene, norske banker er solide.

– Vi velger å innføre nye kapitalkrav noe tidligere enn det som følger av gjennomføringsfristen i det internasjonale regelverket, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Også enkelte andre land, deriblant Sverige og Sveits, har valgt tidlig innføring. Norge er tidlig ute og det ventes at samme krav om en tid vil bli satt ovenfor alle europas banker.

Både statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Johnsen er klare i sin tale på at bankene ikke skal behøve å sette opp utlånsrentene sine som følge av de nye kravene. Allikevel har storbanker som DNB satt opp rentenivået med begrunnelse i endringen som kommer. Ifølge Skandiabanken har lånekunder den siste tiden valfartet til dem for å få overført lånene sine til dem, folk flest godtar ikke å bli utnyttet av DNB og de andre store bankene.

Les forslagene til alle kravene her