Archive by Author

Fradrag for bompenger hvis du sparer 2 timer reisetid per dag

Skatt 2013

Spørsmål:
På vei til og fra jobb passerer jeg bomstasjonen 3 ganger.Uten»brikke» koster dette 75 kroner,men med brikke og rabatt ,som jeg har,koster det 40 kroner.Kan jeg føre til fradrag kr.75 pr. dag,eller bare den reelle utgiften på kr.40?

Svar:
Du kan kreve fradrag for bompenger hvis du sparer 2 timer reisetid per dag ved bruk av bil kontra offentlig kommunikasjon. Du kan også få fradrag hvis arbeidstiden tilsier at man ikke kan bruke offentlig kommunikasjon. Fradraget må utgjøre minst kr 3300 etter billigste alternativ, og du får da fradrag for hele utgiften. Og det gis kun fradrag for de utgiftene du faktisk/reellt har hatt, så det betyrfor deg kr 40, hvis du ihht. regelen kan få fradrag for bompenger.

Bad – får vi fradrag?

Skatt 2013

Spørsmål:

Vi har betalt 15 tusen for oppussing på bad. Får vi fradrag?

Svar:

Oppussing i egen bolig gir dessverre ikke rett til fradrag i selvangivelsen

Finnes det fradrag jeg kan benytte meg av i forb. med ekstra bokostnader

Skatt 2013

Spørsmål:

Sønnen min bor på hybel 6mil unna hjemmet. Jeg betaler for kost og losji der han bor, samt at han drar hjem i helgene. Finnes det noen fradrag jeg kan benytte meg av ifm ekstra bokostnader eller at han pendler? Han er 17, har ikke egen skattbar inntekt, men han mottar borteboersipend (som han beholder selv, jeg dekker bolig og mat)

Svar:

Bor han på hybel i forbindelse med skolegang er det ikke noe du kan kreve fradrag for i din selvangivelse. Det er det eneste fradraget evt kan ha rett på er hvis du er enslig forsørger og mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Da skal du ha fått et særfradrag i post 3.5.5. – hvis du er enslig forsørger og det ikke står der må du ta kontakte med nav.

Overskudd ved utleie er skattepliktig med 28%

Skatt 2013

Spørsmål:
Eg har ein bolig som eg byrja leige ut i 2013, som eg før budde i sjølv. Eg må følgjeleg betale 28 % skatt av inntektene. Eg veit eg kan trekkje frå kommunale utgifter og forsikring, og eventuelle kostnader med vedlikehold. Men kan eg også trekkje frå rentene for lånet mitt på boligen? Er det andre ting som det går å trekkje frå, som er vanleg å gløyme?

Svar:
Overskudd ved utleie er skattepliktig med 28%. Du kan, som du skriver, få fradrag for vedlikeholdskostnader, kommunale utgifter, forsikring mm. Rentene på lånet ditt kommer automatisk med på selvangivelsen din og skal ikke inn i RF-skjemaet du må fylle ut (RF1189).

Omkostninger og etableringsgebyr for etablering av boliglån

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har hatt omkostninger og etableringsgebyr for etablering av boliglån i 2012. Kan jeg føre dette opp på selvangivelsen for 2013. Og i hvilken post fører jeg disse fradragsberettigede kostnadene?

Svar:

Omkostninger til långiver i forbindelse med låneopptak til bolig likestilles med renter og er fradragsberettiget. Dette kan f.eks. være etableringsgebyr, formidlingsgebyr osv. Banken skal innrapportere dette for deg, slik at dette skal stå preutfylt i post 3.3.1 selvangivelsen din. Du bør kontrollere at tallene er korrekte, og eventuelt korrigere disse dersom dem ikke stemmer.

Fradrag for gjeldsrenter er 28%

Skatt 2013

Spørsmål:
Hva sparer man mest på, at alle renteutgifter fra boliglån står på den med høyest eller lavest lønn, evt dele 50 % på hver? Vi er gift og alt har automatisk kommet inn på den med høyest lønn.

Svar:
Effektivt fradrag for gjeldsrenter er 28% av beløpet. Hvis begge ektefeller har lønnsinntekt har det normalt ikke noen hensikt å fordele gjeldsrenter.

ENK – netto omsetning

Skatt 2013

Spørsmål:

Et ENK har en netto omsetning på 3000kr. Hvor skal det føres opp?

Svar:

ENK med omsetning som ikke overstiger kr 50 000 kan velge å ikke levere næringsoppgave og personinntektsskjema. Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i post 1.6.1 i selvangivelsen. Se ellers Starthjelp for næringsdrivende.

Skatt – børsnoterte, ikke børsnoterte

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg solgte to ulike aksjeposter i 2013. Den ene var børsnoterte den andre var ikke børsnotert. Gevinsten på de børsnoterte aksjene fremkommer på oppsett fra Nordnet, og er meldt Skatteetaten. På den aksjeposten som ikke var børsnotert hadde jeg et tap. Må jeg melde inn begge aksjehandlene på selvangivelsen, og i tilfelle, hvilket skjema skal dette føres på?

Svar:
Salg av børsnoterte skal være forhåndsutfylt på selvangivelsen i enten post 3.1.8 (gevinst) eller post 3.3.8 (tap). Du skal også ha fått en aksjeoppgave fra skatteetaten i posten som viser dine aksjesalg. Oppgaven må du kontrollerer før du gjør deg ferdig med selvangivelsen. De salgene som ikke står oppført i tilsendt aksjeoppgave og som ikke srår i selvangivelsen må du levere eget skjema for «Aksjer og fondsandeler» (RF-1059). Skjemaet kan leveres som et vedlegg til selvangivelsen på www.skatteetaten.no eller www.altinn.no.Du må også påse at riktige beløp blir oppført i selvangivelsen mht dine aksjesalg.

Tap ved salg av bolig?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg solgte en leilighet med tap i fjor, som jeg hadde eid i under ett år. Jeg lurer på hvilken post det skal føres på, og eventuelt hvordan det skal dokumenteres.

Svar:
Tap skal føres i post 3.3.6. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon, men ta vare på den slik at du kan fremlegge den på senere forespørsel. Tap ved skal av bolig skal føres i post 3.3.6. i vår elektroniske leveringsløsning finner du 3.3/4.8 og klikker endre – da dukker post 3.3.6 opp – da klikker du legg til. Velg årsakskode manglende innberetning – og klikk deg gjennom valgene for å legge til posten – og det er alt. Vi trenger ingen ytterligere merknader eller dokumentasjon sammen med selvangivelsen – ha evt dokumetasjon klar – hvis vi skulle ha behov for det – vil vi eventuelt be om det.

Frikort og sende inn selvangivelse?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er en 17 åring som har jobb med frikort ettersom jeg ikke jobber så mye, må jeg sende inn selvangivelse? Startet i jobben i januar 2014.

Svar:

Sjekk selvangivelsen din om det som står der er korrket. Hvis det er korrekt og alt er kommet med trenger du ikke sende den inn.

Hytte og penger føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:
Hvis man solgte hytte rett før nyåret og pengene akkurat rakk å komme inn på konto før nyttår. Skal både hytte og penger føres i selvangivelsen?

Svar:
Hvis du har solgt hytta og ikke eier den per 31.12 skal den ikke føres opp på selvangivelsen. Formuen (salgsbeløpet) skal føres i selvangivelsen.

Fradrag for kostnader til vedlikehold på egen bolig? reisefradrag?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg lurer på om det er blitt slik at man får fratrekk for oppussing av bolig, og evt hva slags oppussing? Hva er minstegrense for å få tilbake penger for reisefradrag? Hva er summen for foreldrefradrag?

Svar:
Det gis ikke fradrag for utgifter til oppussing av egen bolig. Det er imidlertid andre regler for bolig du leier ut, da er det fradragsrett for vedlikeholdskostnader. Egenandelen (minstegrensen) for reisefradrag er kr 13 950. Summen for foreldrefradrag er kr 25 000 for ett barn, 40 000 for to barn og 55 000 for tre barn.