Ikke utgifter ifm arbeidsoppholdet i utlandet – ikke fradrag?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg jobber i utlandet. Av min norske arbeidsgiver har jeg fått dekket reise ned, husleie, møblering, språkkurs, reise til og fra jobb, og reise i forbindelse med jobb. Gir noe

av dette fradrag?

Svar:

Hvis du ikke selv har hatt utgifter ifm arbeidsoppholdet i utlandet kan du heller ikke få fradrag.