Archive | Refinansiering

RSS feed for this section

Viktig å tenke på før du refinansierer

refinansiere-samboere -personerSmålån og kredittkortgjeld er dyrt og lite gunstig for økonomien din. Har du flere smålån er det også fort gjort å miste litt kontrollen over alle kreditorene. For mange kan en refinansiering av dyre smålån være en god løsning.

Det er lurt å få avklart noen faktorer før du søker om refinansiering. Først og fremst må du ha oversikt over hvor mye gjeld du har og hvor stort beløp du ønsker å refinansiere. Ofte kan det være lurt å søke om et litt større beløp enn det du trenger, slik at nye dyre smålån i fremtiden kan unngås.

Når behovet ditt er fastsatt er det tid for å hente inn tilbud fra forskjellige aktører. Vilkårene varierer hos forskjellige banker slik at det er lurt å bruke litt tid på dette. De faktorene som er viktig å vurdere er hva slags rente de kan tilby deg, hvor lang nedbetalingstid du får og den totale kostnaden til slutt. Noen banker tilbyr også en eller flere måneder betalingsfri, det er fint å vite at du kan bruke det en måned det butter litt i mot. Du må også være sikker på at du har god nok betalingsevne til å holde det nye lånet, slik at ikke det blir misligholdt.

Når kan refinansiering være aktuelt?

Som regel er det for å samle dyre smålån og kredittkortgjeld at folk søker om refinansiering. Men det kan også være lurt hvis du kun har ett lån. Billånet som er 3 år gammelt kan være utdatert når det gjelder vilkår. Det kan derfor være en ide å se på lånebetingelsene for å sjekke om det er bedre rente og nedbetalingstid å hente hos andre utlånere.

Har du lån som er på vei til å bli sagt opp på grunn av ubetalte avdrag? Unngå betalingsanmerkninger og inkassogebyrer ved å refinansiere lånene. Det er viktig at dette gjør på et tidlig tidspunkt slik at du ikke pådrar deg anmerkning, har du ikke kredittverdighet er det ingen som ønsker å tilby deg refinansiering.

Hvis du har en eiendom med lite lån og trenger penger til for eksempel oppussing av denne, kan du også refinansiere lånet. Slik vil du få råd til å pusse opp, uten å ta opp et dyrt forbrukslån.

Refinansiering, fordeler og ulemper

Det finnes et ordtak som sier man ikke skal nedbetale gamle lån ved å oppta nye, men iblant kan det faktisk lønne seg å gjøre nettopp dette. Dette kalles refinansiering, og innebærer visse fordeler og ikke minst ulemper man bør være klar over. Blant de viktigste ulempene er selvfølgelig at ved å oppta et lån for å betale annen gjeld, så øker rentekostnadene tilsvarende, for de gamle rentene forsvinner ikke, selv om det nye lånet overtar.

samle-lanFordelene derimot, er at man ved en refinansiering kan samle mange mindre lån i et stort, samt strekke lånets løpetid over en lengre tidsperiode. På denne måten kan man faktisk senke de månedlige ratene betraktelig, samtidig som man får en bedre oversikt over hvor mye man har betalt, og hvor mye man fortsatt skylder.

I den andre enden har man selvfølgelig betalt mer enn hva man opprinnelig skulle ha gjort, med mindre man kan forhandle seg frem til et rentefrafall ved en eventuell innfrielse av de lånene man ønsker refinansiert. I enkelte tilfeller kan det la seg gjøre, spesielt hvis det er rene finansinstitusjoner man har med å gjøre.

Ønsker man å refinansiere lånene sine kan det ofte være lurt å på forhånd sette opp en oversikt over hvilke lån man ønsker å nedbetale, med hvilke midler man råder over, og hvordan man har tenkt seg å nedbetale det nye lånet. Denne oversikten kan man så sende ut til flere kredittinstitusjoner og banker, slik at man kan motta flere enn et tilbud man kan ta opp til vurdering.

Hva skjer ved en refinansiering?

Refinansiering er i grove trekk en omprioritering, eller omlegging, av et lån, gjerne med pant i fast eiendom, ofte opptatt med den hensikt og enten oppnå bedre vilkår i forhold til eksisterende, eller som en utvidelse av allerede eksisterende lån med henblikk på innfrielse av restgjeld, men likevel stifte ny gjeld hovedsakelig for å videreføre betaling av allerede ervervet eiendom eller andre gjenstander av betydelig verdi.

En slik innfrielse av allerede eksisterende lån kan da enten skje ved at eventuelle obligasjonsrestgjeld innfris til markedsverdi, eller de kan konverteres til et nytt lån. I det første tilfellet skjer innfrielsen ved at kreditor kjøper opp obligasjonsverdien til veiledende markedskurs, mens det i sistnevnte foretas en såkalt kontantinnfrielse til parikurs, hvilket betyr det betales til den enhver tids gjeldende kurs på den pålydende verdi, renter inkludert.

Omprioriteringer skjer som regel med det formål å oppnå en reduksjon i de terminvise ytelsene, enten ved å forlenge allerede avtalt løpetid eller ved å øke ratene ved å justere avdragene så de tilpasses det til enhver tid gjeldende markedsrentenivået. Eller begge deler, hvis man må ut og refinansiere i det uspesifikke pengemarkedet.

I forbindelse med handel med fast eiendom skjer refinansieringene som oftest ved omprioriteringer, men mange velger også å frigjøre bunden kapital enten ved å stille denne som sikkerhet ved opptakelse av lån hos tredjepart, eller ved salg av samme for å frigjøre egenkapital i form av kontanter.

Begge deler bør uansett tas i betraktning under vurderingen av en eventuell refinansiering, ikke minst da det langsiktige resultatet avhenger av renteendringer som skulle oppstå i låneperioden.

Bør man egentlig refinansiere?

Mange går med planer om en refinansiering, ikke minst fordi man ønsker å senke de månedlige ratene en del, noe som skjer i og med man strekker lånets løpetid betraktelig. Et av de spørsmålene som ofte dukker opp i slike sammenhenger er om hvorvidt det kan lønne seg på sikt, noe man i høyeste grad bør ta med i vurderingen ved dette.

For øker man nedbetalingsperioden, øker man også den tiden de effektive rentene skal beregnes, og selv om hver enkelt måneds innbetaling kanskje blir mindre i kroner og øre, ender man likevel opp med å betale mer totalt sett, da antallet rater øker.

Refinansierte seg til en bedre økonomi

Karl (48) og Trine (43) var først skeptisk da de fikk tilbud om refinansiering, men tok likevel sjansen etter å ha konferert med rådgiveren i banken. Siden har de aldri angret.

Refinansiering betyr ganske enkelt å ta opp et nytt lån, for å betale ned et gammelt lån du allerede har. Refinansiering gir deg muligheten til å samle flere lån, i et lån. Har du for eksempel studielån, SMS-lån eller andre «små lån», er det absolutt gunstig å få slått disse sammen med for eksempel boliglånet ditt. Da får du bedre betingelser, både fordi du har et stort lån som gir mindre administrasjonskostnader for lånegiver, og fordi du kan stille sikkerhet i boligen din. Pengene du får til overs kan for eksempel brukes til oppussing om du har planer om å pusse opp boligen din, ønsker å låne mer penger på boligen din – enten til en bolig nummer to, en ny bil eller nedbetaling av annen gjeld eller vil ha en litt mer romslig økonomi.

– Vi ønsket en bedre økonomi, men var ikke helt sikker på hvordan vi skulle få det til. Vi hadde begge studielån, og Trine hadde i tillegg et lite forbrukslån fra studietiden som har hengt ved oss i alle år. Vi har ikke prioritert å betale det ned helt på bekostning av de andre lånene tidligere, så der har rentene løpt løpsk nesten. Som motorentusiast har jeg også flere biler, og et par av disse er lånefinansiert. Jeg tenkte dog ikke på at det kunne være gunstig å samle alle lånene våres i et lån, og så ta pant i boligen for å få det billigere før vi fikk dette tilbudet om «refinansiering» forteller Karl fornøyd i det vi møter han mens han er ute og hogger opp vedkubber klar til tørking.

Mange er svært skeptisk til refinansiering av lånet sitt, fordi man i praksis bare erstatter et lån med et annet. Imidlertid kan det være svært gunstig å gjøre dette i blant fordi rentebetingelsene varierer veldig mellom de ulike utlånerne. Det er langt ifra sikkert at dagligbanken din er den som gir deg de beste lånebetingelsene. Et godt eksempel på dette er DNB som Karl og Trine har som dagligbank. DNB har blant Norges høyeste utlånsrenter, og Karl og Trine sparte anselige beløp på å flytte sine lån gjennom refinansiering til Skandiabanken.

– Altså, vi trodde jo at den banken vi hadde hatt i alle de år skulle være de som ga oss best betingelser. Man vokser jo opp med litt den tralten om at bankene gir best lån til kundene de føler seg mest trygg på. Og man skulle jo tro at DNB etter å ha hatt kundeforhold til oss siden vi fikk våre første bankkontoer kjente økonomien våres bedre enn svenske Skandiabanken. Den gang ei dog. Det var ganske sjokkerende å se prisforskjellene i kroner og øre.

Å bytte var også svært enkelt kan Trine fortelle. Som regnskapsassistent ved et av Oslos regnskapsbyråer, falt oppgaven med papirarbeidet i forbindelse med refinansiering på henne. Det var imidlertid ingen stor jobb, og noe hun håndterte med letthet. Det aller meste kunne gjøres elektronisk – rett fra godstolen, og det eneste som måtte gjøres på papir var å signere lånedokumentet.

– Jeg hadde virkelig ikke trodd at det skulle være så enkelt som det var. Jeg trodde det skulle være mye mer komplisert enn som så. Det var imidlertid mer eller mindre bare å fylle ut skjemaet på nettsidene, og så vente på svar. Og det kom jo virkelig kjapt. Så gikk det noen dager, og papirene kom rekommandert i posten. Vi signerte, og vips så hadde vi flyttet lånene våres fra fire forskjellige utlånere, til en utlåner. Og attpåtil i Sverige, altså. Verden går fremover, får en si! Forteller Trine fornøyd.

Refinansiering av gjeld

Refinansiering betyr per definisjon å låne penger for å finanisiere et annet lån. Med tiden har begrepet utviklet seg og er nå et vanlig produkt for bankene å tilby kundene. Refinansiering kan være et fint verktøy for mennesker med mye kortsiktig gjeld (forbruksgjeld) for å redusere rentekostnadene og ikke minst få bedre kontroll over økonomien.

Refinansiering uten sikkerhet eller med sikkerhet?

Når du skal refinansiere gjeld så har du to typer som skiller seg litt fra hverandre. Refinansiering med sikkerhet betyr at du eier noe av verdi som du kan sette som sikkerhet får lånet. Banken vil ikke tillate at du setter en diamant som sikkerhet, men heller leiligheten eller huset ditt. Hvis du har eiendom som du kan sette som sikkerhet så anbefaller vi at du tar kontakt med din primærbank og hører om mulighet for å refinansiering.

Dersom du ikke har leilighet eller hus så kan refinansiering uten sikkerhet være et alternativ. Dette er et litt dyrere lån enn hvis du har sikkerhet, men du kan forsatt spare masse penger på renter og ikke minst gebyene som ofte er høy på en slik type gjeld.

Hvor kan jeg søke om refinansiering?

Hvis du ønsker refinansiering med sikkerhet så er det best å kontakte sin primærbank som helt sikkert kan gi deg et godt tilbud dersom betingelsene er gode nok.

Hvis du skal refinansiering uten sikkerhet så finnes det flere banker som tilbyr dette på nett og svar innen 24 timer.

Refinansier boligen din og gi barna egenkapital

Hvis du er rundt 50 år i dag så har du fått en eksepsjonell verdistigning på boligen din. En verdistigning som vi sjeldent vil få igjen, faktisk så er du i en ganske så unik posisjon. Dine barn derimot som kanskje begynner å komme opp i 24-25 år har et helt annet utgangspunkt enn deg.  De går inn i et boligmarked som er kjørt opp til nye høyder, høyder de ikke kan nå. I tillegg så har bankene økt egenkapitalkravet betraktelig de siste årene. Dette gjør inngangsbilletten til boligmarkedet for mange blir umulig.

Hva kan du gjøre?

Vi skjønner at ikke alle har 200000,- kr liggene på bankkontoen, men du kan ha så mye mer enn det liggende i huset. En refinansiering av huset så kan du bidra til ditt barns etablering samtidig som du ikke merker noe nevneverdig til det. Dette kan du enten gi som forskudd på arv eller som et lån. Uansett så vil nok barnet ditt sette stor pris på det 🙂

Hvis du har flere barn så kan det selvfølgelig bli litt vanskelig, men samtidig så kan du tenke at dette er som å gi ut arv på forskudd.  Du kan også gjerne be barna spare opp litt penger selv og så dekker du resten selv.

Refinansiering eller kausjonist?

Mange velger å stå som kausjonist istedenfor, men da står dine verdier som sikkerhet for dems økonomi. Dette er et ansvar som de aller fleste klarer, men det finnes noen skrekkhistorier derfor anbefaller vi heller refinansiering.

Slik går man frem for å refinansiere kredittkortgjeld

kredittkortgjeldOm du er for treg med å betale tilbake kredittkortgjelden din kan det fort bli snakk om skyhøye renter og dyre gebyrer. Effektiv rente kommer fort opp i 20 %, og da blør man penger mens man prøver å betale tilbake gjelden sin, og i disse tilfellene bør man virkelig vurdere å refinansiere kredittkortgjelden sin.

Å refinansiere gjelden sin betyr enkelt nok at man samler all gjelden fra alle kreditorene hos én og samme långiver og har da altså bare én faktura og ett lån å forholde seg til. Fordelen er at man slipper en hel haug med gebyrer, samt at renten gjerne blir lavere. Det er stort sett to måter å refinansiere kredittkortgjelden sin på, og det er med eller uten sikkerhet. Med sikkerhet betyr at du kan refinansiere boliglånet ditt, og dette er stort sett greit for banken. Uten sikkerhet betyr at du ikke har noe sikkerhet som banken kan ta pant i, og dermed er det vanskeligere å overtale dem til å refinansiere gjelden din, ettersom det er en mye større risiko for dem.

Dersom du har et boliglån er det ofte enkelt å refinansiere kredittkortgjelden inn i boliglånet. Da blir selvfølgelig boliglånet høyere, men da får du også en av de beste rentene som er mulig å få tak i. For å kunne refinansiere kredittkortgjeld inn i boliglånet krever det at man har en bolig som er verdt vesentlig mer enn det boliglånet er på. Det betyr at enten så må man ha betalt ned en del på lånet, eller så må boligen ha steget en del i verdi siden man tok det opp. Dersom dette er tilfellet er det bare å ta kontakt med banken som har lånet ditt og avtale et møte med dem hvor du legger frem forslaget for å ta opp mer boliglån til å dekke kredittkortgjelden din.

Dersom du ikke har boliglån er det litt verre å få refinansiert kredittkortgjelden, men fortsatt mulig. Det du må gjøre er å lage en avtale med en utlåner i en bank, og der må du klare å overtale dem til å ville refinansiere gjelden din. Ettersom du gjerne utgjør en risiko for banken vil de ikke automatisk refinansiere gjelden, og du må vise at du virkelig skal gjøre alt for å klare å betale ned på lånet. Det betyr blant annet at man må ta med et budsjett over inntekter og utgifter, samt fortelle dem om hvordan du har tenkt å klare å betale lånet til avtalt tid.

Som du ser er det derfor viktig å roe ned forbruket når man skal søke om refinansiering, og ellers er det nesten bare å glemme det. Det er også viktig at man kun refinansierer den summen man skylder, da også dette refinansieringslånet bør betales tilbake så kjapt som mulig. Dessuten er det ofte slik at banken automatisk betaler ned gjelden din når du refinansierer lånet hos dem, slik at du slipper å tenke på dette selv. Det er jo selvfølgelig også slik at banken gjør dette for sin egen skyld, da de heller vil betale ned lånet selv enn å overføre hele summen til kontoen din for så å håpe at du gjør det selv.

Refinansiering av billån

refinansiere-billanDet er ikke så vanlig å høre om nyfinansiering av billån, og det er faktisk en god grunn til det. Det er nemlig slik at billån er mye vanskeligere å få refinansiert enn vanlig forbrukslån eller et boliglån, men det er likevel mulig om det er snakk om et stort nok lån.

Långiverne og bankene som deler ut billån vet at det er vanskelig å refinansiere billånet, og det merker man på betingelsene for billån. Det er nemlig ikke uvanlig at vilkårene gir deg veldig gode renter de første årene, men så skyter den opp i været etter det. Hadde det vært snakk om boliglån eller forbrukslån kunne man enkelt nok refinansiert det hos en annen bank, men på billån er det altså ikke like lett. Derfor er det ekstremt viktig å følge med godt på vilkårene når man signerer billånavtalen.

Dersom du sitter med katta i sekken er det likevel håp for deg. For det er mulig å få refinansiert billånet, det er bare veldig dyrt. På grunn av norske lover er det faktisk ikke lov å ta pant i bilen mer enn én gang per eier, så man kan altså ikke bare ta ny pant i bilen hos selskapet du skal refinansiere den hos. Nei, her må man overføre panten på bilen fra den første långiveren til den nye refinansierende långiveren, og da er det ofte snakk om gebyrer på flere tusen kroner. Det skal med andre ord være snakk om et veldig dyrt billån før det begynner å lønne seg.

Dersom du er totalkunde hos långiveren av billånet ditt kan du være heldig å få refinansiert den hos dem med en lavere rente. Mange banker gir nemlig gode kundefordeler til totalkunder eller andre kunder som har vært trofaste, og en prat med en hyggelig kunderådgiver kan i mange tilfeller gi deg litt bedre renter. Det er derimot ingen sikkerhet i dette, og man får nok aldri like gode renter som om man hadde kunnet refinansiert det hos andre selskaper, men det er likevel verdt et forsøk, da det er fort gjort, og kan i beste fall spare deg for mye penger.

Om du har et boliglån kan du derimot prøve å refinansiere billånet ditt sammen med boliglånet. Da må du trolig ta ny pant i boligen, og dersom verdien har økt, eller du har nedbetalt en del av lånet allerede, så er det ikke umulig at det skal la seg gjøre. Her er renta stort sett mye bedre enn på noe billån, og i tillegg får du bare ett lån og én faktura du må forholde deg til. Denne løsningen er altså den som blir både enklest og best, men det er jo selvfølgelig ikke mulig om man ikke allerede har et boliglån eller har planer om å ta opp et.

Så her har man flere muligheter. Et annet alternativ er jo selvfølgelig å prøve å få tatt opp et vanlig lån uten sikkerhet for å refinansiere billånet, men det er ikke alltid det blir stort billigere.

Derfor bør du refinansiere fremfor å ta opp flere lån

mange-lanOm du har mange forbrukslån, nedbetalingsavtaler eller kredittkortgjeld så kan det lønne seg å refinansiere gjelden.

Enkelt forklart betyr det at du samler all gjelden din hos en bank eller långiver fremfor å ha mange kreditorer, og det gir deg bedre rente og mindre gebyrer. Det er likevel en del som mener at det er like greit å ta opp et stort lån for å dekke hele gjelden din og betale den tilbake selv, men det er ikke alltid det er like lønnsomt som om man refinansierer hele gjelda. Det er nemlig ikke sånn at man kan få tatt opp verken lån eller refinansiering uten sikkerhet, men det er likevel større sjanse for at man får en grei refinansieringavtale uten sikkerhet enn et forbrukslån uten sikkerhet.

En av fordelene er at banken eller långiveren er mer tilbøyelig til å la deg låne mer penger. Om du skal refinansiere tidligere gjeld vet hva du skal bruke pengene på, og at du prøver å ta kontroll over økonomien din. Om du bare søker et helt vanlig forbrukslån kan de derimot ikke gi deg like mye penger, da de verken vet hva du skal bruke pengene til eller hvor flink du er til å betale tilbake.

En annen av fordelene er at  de nye pengene går rett inn på konto hos dem du allerede har lån hos. Når du søker om refinansiering må du nemlig gi långiveren eller banken utbetalingsfullmakt, noe som betyr at de kan betale regningene dine. Når du da får finansiert gjelden din på nytt betaler den nye långiveren ned gjelden din hos alle kreditorene dere har blitt enige om, og du trenger ikke å bekymre deg om det. Dersom du sliter med impulskjøp kan det være en stor fordel at långiveren tar seg av dette fremfor å sette alle pengene inn på kontoen din og lar deg ordne det selv. Da får man jo ingen mulighet til å bruke opp pengene på noe annet, og man er sikret mot sin egen impuls.

Refinansiering har også betydelig lenger tilbakebetalingstid enn vanlige forbrukslån. Forbrukslån har gjerne en nedbetalingstid på opptil 10 år, mens en refinansiering kan gi deg en nedbetalingstid på opptil 30 år. Dette har selvfølgelig både fordeler og ulemper, men stort sett er det enighet om at det er lurt å ha mellomlang eller lang tilbakebetalingstid med mindre man tjener veldig godt. Det betyr at man får mindre månedlige regninger, men selvfølgelig at man må bruke mange flere år på å betale tilbake lånet.  Dersom du har gode inntekter og ikke har noe imot å betale mye i måneden kan du velge en kortere nedbetalingsperiode, men for folk flest er det best å velge en som tar noen år ekstra, men gir deg en bedre hverdagsøkonomi, og ikke minst et lån man klarer å betjene.

Renta på refinansieringen er også som regel bedre enn renta på forbrukslån. Dersom du ender opp med et stort lån fra refinansieringen sier det seg selv at den er betraktelig lavere enn renta fra en kredittkortgjeld eller et forbrukslån, og i tillegg samler du alle fakturaene og slipper dermed ekstra avgifter for disse.

Fordeler med å refinansiere boliglånet sitt

refinansiering-huslanFørste gang man får et boliglån kan det hende man er nødt til å ta til takke med den første banken som gir deg lån, noe som kan bety dårlige vilkår. Noen år frem i tid har man fortsatt de samme vilkårene, den samme renta og den samme banken, men kanskje er det på tide å gjøre noe med det?

For mange vil det helt klart lønne seg å gjøre noe med det. Ikke bare kan man spare mye penger på renter, men man kan også sikre seg lavere gebyrer eller til og med endre nedbetalingstiden. Trikset er å finne den banken som er villig til å gi deg det mest gunstige lånet, og i og med at du allerede har lånet ditt hos en annen bank kan du bruke god tid til å gå gjennom de forskjellige tilbudene du får slik at du er hundre prosent sikker på at du får det beste tilbudet.

Om man har planer om å få barn innen de neste årene kan det være en fordel å refinansiere lånet sitt til å bruke lenger tid på å betale det tilbake. Det betyr at man betaler mindre månedlige avdrag, noe som betyr at man får bedre råd. Ulempen er selvfølgelig at man må bruke noen år ekstra på å betale ned resten av lånet, og da blir det også noen år ekstra med renter. Så i det lange løp vil det ikke lønne seg, men dersom man er i en situasjon hvor det er greit med litt mer penger, som når man får barn eller lignende, kan det likevel være et godt valg.

Når man først er i gang med å få ny finansiering på boliglånet sitt kan man også ta opp litt ekstra lån dersom det skulle være ønskelig. Dersom du har drømt om å ta en ferie eller pusse opp badet eller noe sånt så vil det uten tvil lønne seg å ta opp dette når du refinansierer boliglånet fremfor å ta opp et eget forbrukslån til dette. Det er likevel lurt å begrense seg her, da banken trolig ikke er villig til å finansiere lånet ditt dersom du har tenkt å ta opp mye ekstra lån. Dersom disse pengene skal brukes på å pusse opp er det derimot større sjanse for at banken godtar det, da det øker verdien på boligen din, noe som igjen betyr at de sitter på mer sikkerhet fra deg.

Mange banker lar deg søke om refinansiering på nettet, og dette er helt klart et godt alternativ til å få i banken. Fordelen med å søke online er at du enkelt kan søke hos mange banker og se hvem som gir deg de beste vilkårene, men ulempen er jo at du ikke kan prate med noen om du skulle ha spørsmål eller kommentarer. Dersom du ikke har behov for å prate med noen vil jeg anbefale å søke refinansiering på nettet, da dette både er lett og gir deg raskt svar. Det er som regel veldig enkelt, men krever ganske mye informasjon om økonomien din, så det kan være lurt å finne frem kontoutskrifter og budsjetter.

Refinansiering av studiegjeld

refinansiering-studiegjeldDersom man har tatt høyere utdanning er det ikke uvanlig at man sitter igjen med et ganske høyt studielån, og for mange er det oppimot én million kroner eller mer. Det er klart at så lang utdannelse ofte gir deg en godt betalt jobb, men fakta er at man ofte må bli etablert i arbeidslivet før man faktisk går en god lønn. Og i mellomtiden kan det være vanskelig å betjene et så stort lån, spesielt om man har lånt fra mange forskjellige aktører.

Noe av ulempen med å ta opp lån mens man studerer er at man gjerne ikke får lånt så mye om gangen, og må dermed ty til flere smålån. Når man skal betale tilbake disse med en klekkelig rente og høye avgifter kan det fort bli altfor mye for en nyutdannet person, og kanskje kan refinansiering være løsningen.

Kort fortalt vil en refinansiering av studiegjelden si at du tar alle lånene og gjelden din og samler dem hos én bank eller en låntilbyder. Da har du bare én kreditor å forholde deg til, og må da altså bare betale én enkelt faktura i måneden. Fordelen med dette er at du gjerne får en del bedre rente enn om du betaler på mange vanlige forbrukslån, og at du slipper å betale så mange faktureringsgebyr og lignende gebyrer. I tillegg kan det være mulig å ordne en lenger avbetalingstid, slik at du får litt mer penger å rutte med den første tiden etter at du er nyutdannet.

Ettersom studielånet fra Lånekassen er rentefritt og avgiftsfritt i studieperioden får mange seg et ordentlig sjokk når de er ferdig med studiene. Om man i tillegg må betale for kredittkort og forbrukslån sitter man plutselig på store utgifter hver måned, og det ville uten tvil være lurt å få refinansiert alle disse. Da trenger du bare å forholde deg til en kreditor, og får bare én faktura hver måned som du må passe på å betale.

For å få refinansiert lånet sitt må du gå til en bank og snakke med dem eller søke om det på internett. Dersom du ikke har bolig eller andre verdier er det ikke sikkert så mange banker er villige til å ta over lånet ditt, men dersom du har fått en jobb med gode framtidsutsikter og en grei månedslønns er det likevel mulig. Hvis økonomien sin ikke ser så bra ut på papiret kan det lønne seg å stikke innom banken for å få forklart situasjonen sin til en rådgiver der. I teorien skal de vel ikke ta så mye hensyn til personlige grunner, men ofte kan det likevel være at de er mer villige til å innvilge en refinansiering der enn om du bare sender en elektronisk søknad.

Det er likevel verdt å merke at Lånekassen ofte gir bedre rente enn andre lån, og derfor kan det være lurt å droppe refinansieringen av akkurat dette lånet. De andre lånene, som forbrukslån eller kredittkortgjeld har nesten alltid høyere renter og gebyrer enn et refinansieringslån, så disse kan du helt trygt refinansiere.