Hvor stor rolle spiller medias dekning av boligprisene inn på markedet?

Spørsmål:

Hvor stor rolle spiller medias dekning av boligprisene inn på markedet? Og hvor avgjørende er psykologi og følelser? Markedet virker veldig følsomt. Hvorfor er det slik?

Svar:

 

Media og psykologi spiller nok en viss rolle over en kortere periode. Det som skjer er at det påvirker folks forventninger til boligprisutviklingen. Når tilstrekkelig mange snur fra å forvente oppgang til å forvente nedgang, skjer det store endringer i tilbud og etterspørsel. Tilbudet av boliger stiger fordi mange nå vil selge før de kjøper og skynde seg før prisene faller enda mer. Tidligere ville de kjøpe først for å få enda bedre pris for sin. Det er selve endringen i atferd som skaper ubalanser i markedet. Når tilbudsoverskuddet er absorbert, normaliserer dette seg.