Arv skal føres i post 1,5,3

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg arvet penger av foreldrene mine ifjor, hvor skal det føres opp?

Svar:
Mottatt arv skal føres i post 1,5,3.