600 prosent årsrente

Vanlige bankkunder skal være glade for at de ikke må betale så mye rente som NetConnect. De skal nemlig betale en rente på kr 350000  for et et måneders lån på kr 700000. Det tilsvarer en årsrente på 600%… De må ha pengene for å holde seg flytende og i nøden spiser fanden fluer.

Styremedlemmer i NetConnect har lånt ut pengene så de har ihvertfall tro på eget selskap. Disse har stilt risikovillig kapital til rådighet:

  • Styreleder Ola Røthe (Sobona AS) – 154.000 kroner
  • Styremedlem Rolf Larsen (Accillion AS – 196.000 kroner
  • Styremedlem Karine Storaker Braathen – rundt 17.000 kroner
  • Konsernsjef og finansdirektør Jon Schjold – 100.000 kroner
  • 100.000 kroner av lånet vil motregnes honorarkrav fra arbeid utført av selskaper som er nært knyttet til to styremedlemmer.

Det er ikke første gang at NetConnect har hentet inn penger til ågerrente. Den 8. oktober i fjor tok selskapet seg et kortsiktig lån for 6 måneder på 3,16 millioner kroner. Dette lånet skal betales tilbake med 150 prosent av lånebeløpet. På årsbasis tilsvarer det en rente på 100 %.

Så får vi bare håpe at NetConnect klarer å stable avtaler på beina som vil redde dem fra fallitt.