Alle låner penger

Et samfunn uten gjeld og gjeldsproblemer hadde vært fint, men er ikke særlig realistisk. Det måtte i såfall ha vært et bartersamfunn hvor man byttet tjenester og produkter, i et samfunn med penger vil det alltid oppstå finansiell gjeld.

Ville et samfunn uten penger vært bedre eller i det hele tatt mulig? Er det menneskenes grådighet som har ført til at vi må ha et pengesamfunn? eller må det til for å overleve?