Ansatt av norsk arbeidsgiver og får lønn fra Norge

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg bor og arbeider i utlandet, er ansatt av norsk arbeidsgiver og får lønn fra Norge og betaler skatt til Norge. Har jeg rett til reisefradrag når jeg besøker min bopel og

familie i norge, 2 gr i året? Er det andre fradrag som kan komme til andvennelse i dette tilfellet?

Svar:

Hvis din familie bor i Norge, på deres tidligere felles bopel kan du få fradrag for besøksreiser til hjemmet. Gå inn på våre nettsider vår nye pendlerkalkulator og finn ut hva

du kan få fradrag for
www.skatteetaten.no/pendler