Arv/gaver du har mottatt skal føres i post 1,5,3.

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg fikk i 2013 100.000 kr arv fra min mor som bor i Sverige(i forbindelse med mormors bortgang). Dette ble i samme år brukt som egenkapital ved boligkjøp. Jeg fikk også 20.000 kr av min far som også ble brukt til egenkapital. Hvor skal dette føres? Og skal de 100.000 føres som arv fra min mormor eller mor?

Svar:

Arv/gaver du har mottatt skal føres i post 1,5,3.