Barn med penger fått fra forsikringsoppgjør – skatt?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har barn med penger fått fra forsikringsoppgjør. Pengene forvaltes av overformynderiet og ligger på 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd. Skal vi betale skatt av disse pengene?

Svar:

Det kommer an på hva slags forsikringsoppgjør det er snakk om, er det i forbindelse med personskade eller ved tap av forsørger er det noen unntak. Se her for mer informasjon:
http://www.skatteetaten.no/…
Er det et annet type forsikringsoppgjør vil penger forvaltet av overformynderiet være skattepliktig på lik linje med penger som man selv rår over.