Barnehage – kan det føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er alenemor og har et barn som begynte i barnehage i august 2013. Kan det føres i selvangivelsen? Jeg deler ikke utgiftene mine med noen. Er det flere ting som aleneforsørgere kan være obs på?

Svar:

Hvis du har utgifter til barnehage kan du få fradrag for disse i post 3,2,10. Hvis du er eneforsørger og mottar dobbel barnetrygd har du også krav på særfradrag for forsørgelse. Sjekk at du har fått dette i selvangivelsen din, det skal være innberettet fra NAV.