Den fjerde industrielle revolusjonen er altså i anmarsj. Og den bygger i hovedsak på den tredje, og kobler sammen mange ulike teknologier som lenge kun har vært en visjon. Mange har utviklet seg uavhengig av de andre, men sammen kan de brukes i mange ulike sammenhenger. Dette er teknologier som kan fordeles slik:

  • Kunstig intelligens
  • Robotikk
  • 3D printing
  • Nanoteknologi
  • Autonome kjøretøy
  • Internet of things, tingenes internett
  • Kvantemaskiner
  • Bioteknologi

Her er det mange teknologier som smelter sammen og som kan brukes i enormt mange sider i samfunnet og til enorme økonomiske gevinster for eierne av teknologien. Når teknologien blir implementert på en fornuftig måte, vil det få en stor innvirkning på mennesker, land og utvikling på alle felt. Det er ved dette veiskillet vi nå står. I spissen står kunstig intelligens som en fanebærer for den nye tiden.