Dokumentasjon på reisekostader?

Skatt 2013

Spørsmål:

må jeg sende inn dokumentasjon på reisekostader vist jeg fører dette opp på selvangivelsen?

Svar:

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på reisekosntader, men du må beholde de i tilfelle skatteetatean ber om dokumentasjon for fradraget.