Eneforsørger – Får jeg skattelette?

Skatt 2013

Spørsmål:

Min kone hadde ulønnet permisjon fra jobben i 3 måneder i fjor, for å være hjemme med 2 små barn. Jeg blir vel da eneforsørger. Får jeg noe skattelette for dette? Evt. hvordan føres dette?

Svar:

Når dere er gift er dette registrert av oss og dere blir lignet på gunstigste måte, enten i klasse 1 eller 2. Dette skal skje automatisk.