ENK – netto omsetning

Skatt 2013

Spørsmål:

Et ENK har en netto omsetning på 3000kr. Hvor skal det føres opp?

Svar:

ENK med omsetning som ikke overstiger kr 50 000 kan velge å ikke levere næringsoppgave og personinntektsskjema. Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i post 1.6.1 i selvangivelsen. Se ellers Starthjelp for næringsdrivende.