Fordele gjeld

Spørsmål:
Vi er samboere og jeg tjener 477000 og han 540000. Han får toppskatt på litt (4566). Lønner det seg for oss og dele gjelden, eller ha akt på han? Vi har 732000 i gjeld!

Svar:
Nei, det vil ikke hjelpe å flytte på gjelden, i og med at toppskatten regnes av brutto inntekt, mens renter av gjeld trekkes fra den alminnelige inntekten. Toppskatten bli altså den samme uansett om dere flytter på gjeldsrenter.