Føre opp fradrag for kjøring til og fra arbeid med firmabil?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har firmabil som jeg betaler skatt for å ha. Kan jeg føre opp fradrag på kjøring til/ fra jobb??

Svar:

Ja, du kan føre opp fradrag for kjøring til og fra arbeid selv om du har firmabil.