Fradrag av utgifter til vedlikehold?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg eier en sekundærbolig som har to leiligheter jeg leier ut. Betaler skatt på utleie selvsagt, bor ikke selv i boligen. Men hva er reglene for fradrag på denne boligen? Kjenner til fradrag som komm. avg., eiendomsskatt, etc. Hva med fradrag av utgifter til vedlikehold? Gjelder f.eks. utgifter i forbindelse med at huset ble malt? Hva med utgifter til installasjon av ny vedovn?

Svar:
For å kunne kreve fradrag for utgifter i forbindelse med utleie må det som du er inne på skilles mellom vedlikehold og påkostning (installere ny vedovn). Vedlikehold er arbeider som utføres for å bringe huset/leiligheten tilbake i den stand det tidligere har vært som nytt. Vedlikehold kan bestå i å gjenopprette slitasje, f.eks. maling av hus, eller reparere skader. Modernisering av leiligheten kan også i en viss utstrekning anses som vedlikehold. Påkostning vil omfatte arbeider som fører formuesobjektet til en bedre stand eller til en annen stand enn den tidligere har vært i, f.eks. tilbygg, moderniseringer eller rene endringer. Vedlikeholdsutgifter kan du gjøre fradrag for i Skjema for utleie av fast eiendom RF-1189 – som du finner i vår elektroniske leveringsløsning. Utgifter til påkostninger går eventuelt til fradrag i en gevinst- / tapsberegning ved et evt senere salg. Hvis du med ny vedovn mener at du setter inn vedovn for første gang, vil det være å regne som en påkostning. Bytter du ut en gammel vedovn med en ny vedovn kan det regnes som vedlikehold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *