Fradrag for bompenger hvis du sparer 2 timer reisetid per dag

Skatt 2013

Spørsmål:
På vei til og fra jobb passerer jeg bomstasjonen 3 ganger.Uten»brikke» koster dette 75 kroner,men med brikke og rabatt ,som jeg har,koster det 40 kroner.Kan jeg føre til fradrag kr.75 pr. dag,eller bare den reelle utgiften på kr.40?

Svar:
Du kan kreve fradrag for bompenger hvis du sparer 2 timer reisetid per dag ved bruk av bil kontra offentlig kommunikasjon. Du kan også få fradrag hvis arbeidstiden tilsier at man ikke kan bruke offentlig kommunikasjon. Fradraget må utgjøre minst kr 3300 etter billigste alternativ, og du får da fradrag for hele utgiften. Og det gis kun fradrag for de utgiftene du faktisk/reellt har hatt, så det betyrfor deg kr 40, hvis du ihht. regelen kan få fradrag for bompenger.