Fradrag for gjeldsrenter er 28%

Skatt 2013

Spørsmål:
Hva sparer man mest på, at alle renteutgifter fra boliglån står på den med høyest eller lavest lønn, evt dele 50 % på hver? Vi er gift og alt har automatisk kommet inn på den med høyest lønn.

Svar:
Effektivt fradrag for gjeldsrenter er 28% av beløpet. Hvis begge ektefeller har lønnsinntekt har det normalt ikke noen hensikt å fordele gjeldsrenter.