Fradrag for skolepenger til Steinerskolen

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan man få fradrag for skolepenger. Har en 11-åring i Steinerskolen

Svar:

Nei, det gis ikke fradrag for skolepenger til Steinerskolen.