Fradraget for utgifter til bleier

Skatt 2013

Spørsmål:
Spm om barnefradraget: Gjelder dette kun utgifter til barnehage, SFO o.l.? Det heter jo at det skal gjelde til ‘pass og stell av barn’, men hvordan tolkes egentlig utgifter til ‘stell’? Inkluderer dette utfifter til f.eks. bleier, medisiner, mat, klær, osv?

Svar:
Fradraget for utgifter til pass og stell av barn inkluderer ikke utgifter til bleier, medisiner, mat, klær osv.