Frist med innlevering 31. mai hvis du levere elektronisk

Skatt 2013

Spørsmål:

Når man både er selvstendig næringsdrivende med foretak og lønnmottaker, skal jeg levere selvangivelsen med frist nå på onsdag og deretter føre og sende inn næringsoppgaven som har frist 31. mai? (elektronisk)

Svar:

Hvis du har mottatt selvangivelse for næringsdrivende har du frist med innlevering 31. mai hvis du leverer elektronisk. Det gjelder både for lønnsinntekt og næringsforhold.