Gå av ved 62?

Spørsmål:

Jeg har nettopp testen kalkulatoren på www.norskpensjon.no og funnet ut at jeg ikke kan gå av med pensjon før jeg fyller 65 år. Årsaken er at jeg har startet å jobbe for sent, og tjent for dårlig. Jeg lurer på om det er realitisk å klare å spare så mye privat resten av yrkeslivet (jeg er nå 41 år og tjener ca. 450.000) at jeg på den måten kan finansiere en pensjonstilværelse fra 62 frem til jeg kan ta ut folketrygd fra 65 år.

Svar:

Med god økonomisk styring har vi tro på at det skal gå.

Ved å få kontroll på økonomien er du ett steg nærmere, og du ser raskt hvor mye du kan spare.