Gevinst ved salg av bolig er skattepliktig

Skatt 2013

Spørsmål:

Solgte hus i 2013. Meglergebyr 123000,- ved salget. Fortjeneste 300.000,- Hva mer kan jeg trekke av av salget utenom meglergebyret ??

Svar:

Gevinst ved salg mv. av bolig er skattepliktig når du har eid boligen i mindre enn ett år når salget finner sted eller avtales, og når du har brukt den som egen bolig i mindre enn ett av de to siste årene før salgstidspunktet. Du kan i tilelgg til meglergebyr også kreve fradrag for utgifter i forbindelse med kjøp, dokumentavgift, eventuelt gebyr til boligbyggelag og andre kostnader du hadde i forbindelse med kjøpet.
Se her for mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/