Gjeld ved samlivsbrudd

Spørsmål:
Etter samlivsbrudd og panikksalg av leilighet satt vi igjen med 836.000,- i minus. Summen skulle deles 50/50. Det skjedde ikke. Ekspartner går inn i forhandlinger på egenhånd og får godkjent gjeldsordning. Utregninger viser at summen han kommer til å bli trekt hver mnd utgjør så godt som kr.0,-Ergo, hele lånesummen går over på meg. Namsmann har satt ett lønnstrekk på meg til.kr.17.000,- pr. mnd neste 2 år. Min Sak: Jeg har under hele saksbehandlingen som nå har tatt 1,5 år betalt inn avtalt sum på kr.4000,- i mnd mens saken har vært under behandling. Jeg har gitt fem forskjellige tilbud om snarlig innbetaling til Lindorff/ Dnb på 50% av summen. Alle forslag er blitt avvist. I mellomtiden har jeg blitt sykemeldt og er nå sagt opp min stilling på medisinsk grunnlag, og må nå inn i helt nytt yrke. Dvs at jeg går kraftig ned i lønn, som igjen resulterer i at Lindorff/ Dnb vil få en langt mindre sum enn dem har forespeilet. Etter 1 års kamp, tok min far kontakt med advokat for og se om han hadde større gjennomslagskraft. Han har pr.dags dato ikke fått noe respons på henvendelsene til Namsmann, Lindorff eller Dnb. Dagens situasjon: Jeg er blitt ?umyndiggjort? og har i dag ikke midler til å betale de andre aktørene jeg skylder penger. Noe som resulterer i at det vil gå til inkasso. Som igjen resulterer i enda større gjeld. Hva kan jeg gjøre og hvem kan jeg nå kontakte for å nå igjennom slik at alle aktører får den sum penger dem skal hver mnd til alt er nedbetalt? Jeg har aldri hatt betalingsanmerkninger, inkassoer og alltid gjort opp for meg. Nå har staten valgt gjøre meg til en statlig økonomisk belastning i stedet for å gi en løsning som dekker alle aktører, og gjør at jeg kan opprettholde en viss form for selvstendig liv. Det er satt av skjønnsmessige kr.5250,- pr, mnd til husleie og kr.5675,- til livsopphold. Det skal dekke reiseutgifter, mobilregning, strøm, nett/ tv og livet generelt med husholdningsartikler/ mat/klær. Det sier seg selv at det ikke er midler igjen til å vedlikeholde de to siste lånetakerne jeg har igjen.

Svar:
Jeg skjønner godt at dette tærer på. Sålenge dere eide huset sammen og lånet sammen skal halvparten av gjelden dere satt igjen med være hans ansvar. Det er ikke så lett for meg å sette meg inn i hele saken her. Men, jeg ville helt klart purret på advokaten som ble satt på saken. Hvis ikke hadde jeg kontakten jussbuss. Det er gratis juridisk hjelp: http://www.jussbuss.no/. Det er helt urimelig at du skal sitte igjen med hele gjelden alene. Du kan også høre med NAV som har en gratis telefontjeneste du kan ringe på 800 45 353.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *