Gjeldsrenter, barnepass på neste års selvangivelse?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg hadde lav lønn i fjor pga diverse grunner. Dette medfører at jeg ikke får utnyttet alle fradragene mine fullt ut. Det gjelder gjeldsrenter, barnepass osv. Kan jeg føre disse fradragene på neste års selvangivelse?

Svar:
Nei, du kan ikke føre disse fradragene på neste års selvangivelse. Men hvis du har underskudd vil dette fremføres automatisk til neste år.