God pensjonistøkonomi?

Spørsmål:
Jeg har en mor som snart går ut i pensjon som minstepensjonist (67 år). Hun har jobbet som selvstendig næringsdrivende og har bare fått mer og mer gjeld de siste årene. Nå har hun omtrent 1 mill i gjeld. Hva er det beste for henne for å sikre en ok økonomi fremover. som pensjonist? Bør hun betale ned så mye hun klarer på lånet eller bare betale de rentene og avdragene hun må? Lånet er bakt inn under huslånet, tror jeg, og hun eier ingenting av verdier.

Svar:
Det er mange eldre i dag som tar opp lån i boligen for å få bedre råd som pensjonist. Og det er ikke noe galt i det. Arvingene får mindre, men man får selv et bedre liv. Men, det er ikke så lurt å ta opp for mye lån slik at det blir vanskelig å betjene rentene hvis de skulle gå opp. Hun bør derfor betale ned såpass at hun vil kunne klare en renteoppgang. Hvis det er ok, kan hun søke om avdragsfrihet.