Hytte og penger føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:
Hvis man solgte hytte rett før nyåret og pengene akkurat rakk å komme inn på konto før nyttår. Skal både hytte og penger føres i selvangivelsen?

Svar:
Hvis du har solgt hytta og ikke eier den per 31.12 skal den ikke føres opp på selvangivelsen. Formuen (salgsbeløpet) skal føres i selvangivelsen.