Kausjonist og gjeld ved konkurs

Spørsmål:
For noen år siden var jeg medeier i et AS som gikk konkurs. Jeg hadde kausjonert for 500.000 på et lån som selskapet hadde, og nå betaler jeg på den gjelden. Dette hindrer meg i å ta opp boliglån, og jeg er tvunget til å leie. Er alene. Er det noen vei ut av dette?

Svar:
Skjønner at dette ikke er en heldig situasjon. Som kausjonist har du ansvaret for gjelden og eneste mulighet ut av den er å betale ned.