Kredittkort (lån) til muslimer problematisk

Ifølge islam er renter forbudt. Dette innebærer på mange måter at muslimer er utelukket fra utrolig mange tjenester og institusjoner som har med penger å gjøre. Ikke kan de motta lønn på en bankkonto, fordi det gir renter, og ikke kan de oppta lån eller kredittkort, fordi det også innebærer å betale en eller annen form for rente. Og når ingen av disse muligheten er tilstede, gjenstår kun handel med kontanter.

Det som derimot er tillatt, er å låne penger av hverandre, men til en på forhånd avtalt pris på tilbakebetalingen. Dette er ikke som rente å regne, men regnes som kjøp og salg av penger over tid, og det er lov.

Dessverre har ingen norske pengeinstitusjoner oppdaget denne muligheten ennå, og er mer eller mindre også bundet opp av kredittkjøpsloven som indirekte også pålegger språkbruken “renter” i forhold til beregning av avkastningen.

Riktignok er det mange muslimer som innretter seg etter gjeldende lovverk i det landet de er i, men da det åpnet en “sharia-bank” (islamsk bank uten renter) i England for et par år siden, tok det ikke lang tid før muslimene strømmet til som kunder. I Islamic Bank Of Britain kunne de sette inn og låne penger helt uten renter, og at flesteparten av bankens ansatte også er muslimer gjorde også sitt til å tiltrekke kunder. En grunnleggende forståelse for det muslimske finanssystemet er en absolutt betingelse for å operere i markedet, noe IBB tok konsekvensen av.

Så gjenstår det bare å se, hvornår noen innen det norske finansvesen tar opp tråden og etablerer noe tilsvarende i Norge. Og hvornår de kan tilby noen form for kredittkort. Kundene er der, det er det ingen tvil om, det er bare om å ta skrittet og gjøre det.