Krever du særfradrag for høye sykdomsutgifter?

Skatt 2013

Spørsmål:

Eg har noko spørsmål når det kjem til : { Krever du for eksempel særfradrag for høye sykdomsutgifter, så skriver du beløpet i post 3.5.4, og så forklarer du merkostnadene i post 5.0. Du kan legge ved en eventuell legeerklæring, men du trenger ikke ta kvitteringer for ekstrautgifter. } Er det eit viss beløp ein må overstige før ein kan føre opp dette , eks : 6000 ,- kr

Svar:

For å få særfradrag for store sykdomsutgifter må du ha fått innrømmet dette for både 2010 og 2011. Har du ikke fått det kan du ikke kreve dette for 2013. Hvis du har fradragsrett så er grensen kr 9 180.