Lån – halvparten på meg og halvparten på henne?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg og min kjæreste har et boliglån som vi betaler på sammen, vi er ikke gift eller registret samboer. Nå står hele lånet på hennes selvangivelse. Kan vi stryke det, og føre opp halparten på meg og halvparten på henne?

Svar:
De fleste samboere hefter felles for boliglånet og det skal føres opp med en halvpart på hver av samboerene. Normalt blir lånet kun innberettet på den ene av lånetakerne. Gjør korrigeringer i post 3,3,1 og 4,8,1 og fordel det med en halvpart på hver.