Lån mellom privatpersoner

private-lanLåneavtale mellom to privatpersoner går det an å lage. Man kan avtale renter, betalingsplan osv. Og husk på at muntlige avtaler som bekreftes bare med et håndtrykk er like gyldige som de avtalene som er skrevet på papir.

Man kan selvsagt gå til inkasso etter de regler som gjelder for det, akkurat slik man kan hvis hvem som helst skylder penger.

Det er imidlertid en del ting som i utgangspunktet man bør gjøre/tenke på i forbindelse med slike lån mellom personer.

1. I utgangspunktet skal slike lån (gjeld/fordring og renteutgifter/renteinntekter) føres opp på selvangivelsene til partene.

2. Det er vanskeligere å få igjen penger dersom man ikke har noe pant i en verdigjenstand. Dette er det sjeldent noen har på slike private lån fordi de sees på som uformelle.

3. Private lån til venner og bekjente har en del sosiale farer ved seg ved at dersom det går galt så settes vennskapet på prøve og ikke alle vennskap overlever mislighold av betaling. En regel er at man låner kun av venner/bekjente dersom man er 110 % sikker på å betale tilbake og man låner kun ut til venner/bekjente dersom man i utgangspunktet er forberedt på at  pengene kan gå tapt pga diverse hendelser eller annet.

4. Driver du privat lånevirksomhet av noe skala tror jeg at det kreves godkjennelse av Kreditttilsynet, det er ikke bare å starte opp i stor skala uten godkjenning, låne/finansmarkedet er strengt regulert.