Lån til barn og skatt

Spørsmål:
Vi låner penger til barna for bolig. Vi fikk vite at en kan sette en såkalt «normrente» på slik lån, men hvordan ordner man med det praktiske, dvs beregning av renter på lånet, rapportering til skattemyndighetene (hva og når bør man rapportere) osv.

Svar:
Dere må føre lånet i selvangivelsen. Normrenten for i fjor settes til 2,75 prosent for januar til april og 2,25 prosent for mai til desember.
Dere må føre renteinntekter i deres selvangivelse i post 3.1.2, og lånet i post 4.1.6.
Barna må føre lånet som gjeld i post 4.8.1 og renteutgifter i post 3.3.1.