Gamle og nye studenter kan nå nyte godt av et helt nytt fastrentetilbud fra Lånekassen.

Ved 3 års bindingstid kan man nå få fastrente på bare 2,28 prosent. Det er en tangering av den siste rekorden for fastrente. Fastrenten er lavere enn den flytende renten og det ventes derfor at mange vil gå over på fastrente nå.

De som vil bruke dette tilbudet må bestemme seg innen 12. juni. Tilbudet gjelder kun 1-12. juni.

Ca. 400.000 lånekinder hos Lånekassen kan velge å binde renten nå.

Lånekassen gir tilbud for 10, 5 og 3 år:

2,280 prosent for 3 år, 2,477 prosent for 5 år og 3,065 prosent for 10 års bindingstid.