Utlånsrente, som oftest bare kalt rente, er et begrep som er viktig å forstå når man skal ta opp lån – uansett om det er huslån, billån eller forbrukslån. Det er også forskjellige typer renter, som fastrente, nominell rente og effektiv rente, og når du skal ta opp et lån bør du har en god forståelse av alle disse typene renter, slik at du kan gjøre et smart og velvurdert valg.

Veldig enkelt forklart er en rente leie av penger. Renta skal du betale den du låner penger av, og vises som en prosentandel av den totale lånesummen. Nominell rente er navnet på den årlige renta, og ligger gjerne på mellom 3 og 10 %, helt avhengig av hvor du har lånt, nedbetalingstid og hvor mye penger du skylder.

il tross for at nominell rente forteller hvor mye du skal betale hvert år er det vanlig å betale renta én gang hver måned sammen med selve avdraget, og da må man dele den nominelle renta på tolv for å finne den månedlige renta.
Så over til flytende og fast rente. En fast rente vil si at du har samme rente hvert år. Da kan ikke banken forandre på renten din uansett hvor mye det svinger i markedet. Vanligvis har man mulighet til å binde renta til en viss prosent, og da får man fast rente. Man kan selv velge om man vil binde hele renta på lånet, eller bare for et gitt antall år.

Flytende rente vil si at renta svinger i takt med markedet. Da kan den være lavt det ene året, men mye høyere det andre året.
Om renta ligger på 2 % vil du kanskje få mulighet til å binde den på 3 %. Da vil du kun betale 3 % nominell rente selv om den flytende renta svinger helt opp til 5 eller 6 %.
Det siste rentebegrepet du bør kunne er effektiv rente. Denne er veldig viktig å lære seg, for den har veldig mye å si når du tar opp forbrukslån eller søker kredittkort. Effektiv rente betyr nemlig renta du betaler pluss avgifter, gebyrer og lignende, slik at dersom det er et høyt oppstartsgebyr så vil den effektive renta vise dette. Derfor er det lurt å bruke effektiv rente når du sammenligner flere lån.

Til slutt kan vi ta et enkelt eksempel for å vise hvordan regnestykket for renter ser ut. La oss si Alfred låner 100 000kr av banken med 4 % nominell rente hvert år. Avdragene på 1 000kr betaler han den første hver måned. For enkelthetens skyld betaler han ikke fakturaavgifter eller noen gebyrer. Den første måneden skal ha da betale rente på hele lånebeløpet, og med en nominell rente på 4 % blir en månedlig rente 0,33 %. Månedlig rente får du ved å ta nominell rente del på tolv. Da må han betale 1 000kr i avdrag, + 333kr i rentepenger, til sammen 1 333kr. Da sitter han igjen med 99 000kr i lån. Neste måned må han da betale 0,33 % av 99 000kr, noe som blir 327kr, og må da til sammen betale 1 327kr med avdraget. Dermed blir renteutgiftene litt mindre hver måned, ettersom man betaler ned en viss sum av lånet samtidig.