Meglerprovisjon, er den fradragsberettiget?

Skatt 2013

Spørsmål:

Hvordan er det med Meglerprovisjon er den fradragsberetiget

Svar:

Ja dette fradragsfører du ved salg av verdipapiret.