Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i 1.6.1

Skatt 2013

Spørsmål:

Har overtatt et gårdsbruk og fått selvangivelse for næringsdrivende. Har ingen inntekt på gården i 2013. Holder det å skrive 0 på øverste post eller må jeg fylle ut flere poster? Har et eget skjema som jeg legger ved som er utfylt av Landbruksøkonomisk rådgivning i Arendal. Må selvangivelsen sendes pr post eller kan den leveres på kommunehuset som før. Hilsen Randi Lian

Svar:

Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i 1.6.1. Vi anbefaler deg å levere selvangivelsen via altinn.