Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden hver

Skatt 2013

Spørsmål:

Selv om jeg og samboeren deler boliglånet, men det står ingen ting på meg og dermed ingen fradrag. hun får alt av fradraget. hva gjør vi?

Svar:

Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden hver, og da skal gjelden og gjeldsrentene deles på samboerene.
Det må i såfall korrigeres tilsvarende i begges selvangivelser på post 3,3,1 og 4,8,1. Leverer dere elektronisk så husk å oppgi årsak til endringen.