Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden

Skatt 2013

Spørsmål:

Samboer og jeg kjøpte bolig i 2013. All godskriving av renter har kommet på samboers selvangivelse. Vi eier halvparten vær. Må halvparten av dette føres over på meg eller kan vi gjøre opp internt? Vi har ca. lik inntekt.

Svar:

Normalt hefter samboere for halvparten av gjelden hver, og da skal gjelden og gjeldsrentene deles på samboerene.
Det må i såfall korrigeres tilsvarende i begges selvangivelser på post 3,3,1 og 4,8,1. Leverer dere elektronisk så husk å oppgi årsak til endringen.