Omkostninger og etableringsgebyr for etablering av boliglån

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har hatt omkostninger og etableringsgebyr for etablering av boliglån i 2012. Kan jeg føre dette opp på selvangivelsen for 2013. Og i hvilken post fører jeg disse fradragsberettigede kostnadene?

Svar:

Omkostninger til långiver i forbindelse med låneopptak til bolig likestilles med renter og er fradragsberettiget. Dette kan f.eks. være etableringsgebyr, formidlingsgebyr osv. Banken skal innrapportere dette for deg, slik at dette skal stå preutfylt i post 3.3.1 selvangivelsen din. Du bør kontrollere at tallene er korrekte, og eventuelt korrigere disse dersom dem ikke stemmer.