Oppgi det du har mottatt i arv i 2013

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er midt i en arvesak, hvor noe er utbetalt, og noe ikke (fordi alt ikke er avgjort/taksert/solgt). Hvordan blir dette med hensyn til selvangivelsen? Skal jeg kun ta med beløpet som er utbetalt i forbindelse med en solgt eiendom?

Svar:

Du skal kun oppgi det du har faktisk mottatt i arv i 2013. Dette skal du føre i post 1,5,3.