Overføring ektefelle

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg lurer på hva det menes med overføring ektefelle og hvor den summen kommer fra?

Svar:

Ektefeller liknes sammen for formue, og har en ektefelle negativ formue overføres den negative formuen til fradrag i den andre ektefellens eventuelle positive formue. Hvis det er snakk om overføring av et inntektsfradrag du lurer på, så er det slik at hvis ektefellene lignes særskilt eller felles (ikke atskilt) og den ene ektefelle har negativ alminnelig inntekt i alle kommuner sett under ett (medregnet «hyttekommune(r)»), skal den udekkede del overføres til fradrag i alminnelig inntekt hos den andre ektefelle.