Pensjonssparing

Spørsmål:

Jeg er født i 1964, har jobbet litt deltid og mest heltid og får da lite i pensjon ift de som er eldre, når den tid kommer. Hvordan bør vi som kommer i den nye pensjonsreformen forholde oss/gjøre for at vi kan leve av pensjonen vår?

Svar:

Det stemmer at du nå blir rammet av pensjonsreformen. Du bør derfor vurdere å jobbe mest mulig i de tyve årene frem mot pensjonsalder, og/eller prøve å få deg en jobb som gir høyere lønn. I tillegg bør du prøve å spare penger i bank/aksjefond, for eksempel gjennom en spareavtale om faste trekk fra lønnskontoen. Hvis du vil skifte jobb, så forhør deg om hvor stor prosent arbeidsgiver setter av til tjenestepensjon (OTP), dette varierer. Siden du har omtrent 20 år igjen i arbeidslivet kan du også velge en høyere risikoprofil på OTP, dette gir som regel høyere avkastning på lang sikt.