Pensjonssparing

Spørsmål:

Jeg er 42 år gammel. Er langtidssykemeldt, men ikke i arbeidsforhold – har fått vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV på 3-året, uten å ha arbeidsgiver. Mitt inntektsgrunnlag er mer enn halvert i forhold til da jeg var yrkesaktiv. Jeg har ingen tilleggstønader eller -utbetalinger utover AAP. Jeg forstår at jeg bør spare til pensjonisttilværelsen, da pengsjonsgrunnlaget er spinkelt. Hvordan bør jeg spare? Er det slik at «alle monner drar», eller bør jeg ha et minstebeløp som for meg er betydelig sett i forholdt til min inntekt?

Svar:

Du skriver ikke noe om hvorvidt du eier eller leier bolig.

Dersom du ikke eier en bolig, bør du prioritere å komme inn i boligmarkedet. Dersom du ikke allerede er i boligmarkedet, kan det fortone seg som vanskelig siden du ikke har en arbeidsgiver. Om du skulle ha mulighet til å komme inn igjen i arbeidsmarkedet, vil det dermed gjøre alt enklere for deg. Dersom du allerede er i boligmarkedet og har mulighet til det utover nedbetaling lån/avdrag kan du vurdere å opprette en spareavtale. Et beløp på 500-1000 kroner i måneden i aksjefond kan da gi deg noe ekstra sikkerhet til pensjonisttilværelsen.

Det er vanskelig å si noe mer rundt dette med så lite detaljert informasjon om din situasjon.

.