Personlig konkurs

Spørsmål:
Hvordan gjør man for å slå seg personlig konkurs og hva er konsekvensene?

Svar:
Som privat person kan du ikke slå deg selv konkurs. Skylder du penger vil kravene dine etterhvert bli sendt til namsmannen som får arbeidsgiveren din til å trekke penger av lønnen din for at du skal betale ned på det du skylder. Forutsatt at du har en lønn som gir rom for å betale ned på det du skylder. Har noen av kreditorene pant i noe du eier, som bolig eller bil, kan dette bli tvangssolgt slik at de får pengene sine.

Mer her.