Privat lån fra søsken føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Må et privat lån fra et søsken til et annet føres i selvangivelsen? Pengene er brukt som egenkapital for å kjøpe bolig. Størrelsen på lånet er i overkant av 200000. Må det føres i begge selvangivelser?

Svar:

Ja det må føres i begges selvangivelser.